front page

អង្គការ សមាគម​គាំពារ​សុខភាព​សង្គម(SHPA) ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ដោយអង្គការ​ជាសមាជិក​ដែលក្នុងគោល បំណងដើម្បីជួយដល់អង្គការជាសមាជិកដែលនឹងកំពុងប្រតិបត្តិគម្រោងគាំពារសុខភាពសង្គម ក្នុងនោះរួមបញ្ចូល ទាំងគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៍(CBHI) និង គម្រោងមូលនិធិសមធន៌(HEF) ដែលកំពុងធ្វើនៅក្នុងស្រុក ប្រតិបត្តិ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព និង និរន្តភាព។

អង្គការSHPA កើតចេញពីអង្គការសមាជិក ដែលគ្រប់ប្រតិបត្តិកររូមគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ដោយមានគោលបំណង ជួយគំាទ្រ និង ការអភិវឌ្ឍន៏គំរោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៏។ SHPA បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និង ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនូវក្រសួងមហាផ្ទៃថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ហើយបើកអោយដំណើរការ ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។

Updated: 26/06/2014 — 13:58
Social Health Protection Association © 2014 Login